Kumipeta 2011 - ukupni rezultati
Plasman St. Br. Ime štafete Prezime Ime Vrijeme Plasman Vrijeme uk Plas. Uk.
M21
1 4 Japetić 1 acb
Branimir Pongrac 31.23 2 31.23 2
Frane Marković 32.05 4 63.28 2
Matija Razum 26.O1 2 89.29 1
2 2 Ivan Merz bac
Matej Štambuk 29.34 1 29.34 1
Dario Štambuk 31.36 3 61.10 1
Mario Štambuk 28.42 3 89.52 2
3 1 Brežice abc
Anica Hribar 35.30 4 35.30 4
Bojan Jevševar 30.40 1 66.10 3
Anica Hribar 35.41 6 101.51 3
4 3 Bjelovar cba
Antonija Orlić 47.31 7 47.31 7
Robert Orehoci 31.14 2 78.45 5
Vedran Bijelić 24.O1 1 102.49 4
5 5 Vihor 1 bca
Karlo Gobec 38.33 5 38.33 5
Francisco Delgado 38.19 6 76.52 4
Nenad Lovrec 33.48 4 110.40 5
6 7 Kapela4 cab
Vladimir Spasić 44.29 6 44.29 6
Ivor Jelić 34.21 5 78.50 6
Mladen Vukmanović 34.09 5 112.59 6
7 6 Japetić2 abc
Franjo Budi 34.47 3 34.47 3
Robert Cvetković 62.48 7 97.35 7
Josip Leovac 41.36 7 139.11 7
8 8 Kapela5 bac
Mladen Jelić 68.17 8 68.17 8
Irena Kasaš 78.26 8 146.43 8
Nenad Jalšovec 50.40 8 197.23 8
Ž21
1 14 Kapela2 abc
Mladenka Čuljak Gros 60.50 2 60.50 2
Emilija Ebenspanger 38.51 1 99.41 1
Marijana Žgela 37.53 1 137.34 1
15 Vihor1 cab
Neda Gobec 31.14 1 31.14
Matea Sršen MP 62.27 disk 93.41
Dora Težak 41.31 disk 135.12
MŽ16
1 11 Japetić1 abc
Roko Puharić 26.32 1 26.32 1
Lovro Lehpamer 28.48 1 55.20 1
Filip Cvetković 95.43 1 151.03 1
12 Vihor1 cab
Timo Gobec disk disk
Lea Katarina Gobec 21.17 disk
Mia Lovrec 30.31 disk